מה אתם יודעים על ניהול קיימות ?

ניהול קיימות

קיימות הינה מושג חדש הנכנס זה עתה למחוזותינו ועוסק בלא מעט נושאים שונים ומגוונים. הקיימות הינה תחום מוכר לרבים בהיבטיו השונים וזאת אף על פי שבמקרים רבים – רבים אינם מודעים לכך שנושאים המעסיקים אותם ברמה היומיומית משתייכים תחום של ניהול קיימות. בהגדרתה – קיימות הינה היכולת להמשיך ולקיים דבר מה באופן מתמשך. באקולוגיה הדואגת לסביבה – קיימות הינה היכולת להפרות ולטפח את הסביבה בשל ועל אף היותה המקור העיקרי למשאבים של האדם.

לאחר שנים רבות בהן האדם ניצל ועשה שימוש במשאבים הטבעיים של כדור הארץ וזאת מבלי להתחשב בתוצאות של מעשיו – בשנים האחרונות ההשלכות של המעשים הללו מתחילות לבוא לידי ביטוי. נזקים אותם לא ניתן להשיב לאחור דוגמת מחלות סופניות, ירידה באיכות החיים ואורח חיים תוסס ובלתי פוסק, נזקים לסביבה ולגוף האדם, שפכים כימיים שונים, פגיעה באוזון, פגיעה בבעלי חיים וכלייה של משאבים הכרחיים וחיוניים לאדם דוגמת חשמל ומים – כל אלו מביאים את אותותיהם ומעידים על ההכרח בשינוי חברתי וניהולי קיימי כלשהו.

ניהול קיימות
ניהול קיימות

 

הקיימות באה לידי ביטוי בנושאים שונים ומגוונים בחיי האדם הפרטי והחברה. זו יכולה להתבטא בדאגה לסביבה והימנעות מהעברת או ניקוז שפכים למקורות מים טבעיים כגון נחלים מקומיים המובילים אל הים, הימנעות משימוש בכימיקלים הרסניים, תהליכי ייצור שאינם פוגעים בבעלי חיים, מיקום מפעלים באופן שאינו פוגע באוכלוסיות חלשות, הימנעות מגזילת כספים לצורך פיתוח כלכלי, שימוש באנרגיות באופן ממוחזר ובאופן שניתן למחזר את האנרגיות השונות, הימנעות משימוש חזירי באנרגיה, יצירת אורח עסקי ותעשייתי סביבתי, ניתוב שאריות התעשייה לשימוש מחדש ועוד.

ניהול הקיימות מתחלק למעשה לשני תחומים עיקריים: ניהול הצריכה מהטבע וניהול סביבתי. ניהול הצריכה האנושית מבוססת על ידע מתחום הכלכלה ומההשלכות החברתיות והאקולוגיות שהספיקו להיבחן ולהצטבר בשנים האחרונות. כלכלת קיימות לפי ניהול הקיימות והצריכה אינה באה על חשבון האוכלוסיה או העסקים אלא במקביל אליהם ויחד אתם. בניהול הצריכה באים לידי ביטוי היבטים חברתיים ותרבותיים, כלכליים ובריאותיים, הרמוניים ועוד. התחום השני של ניהול קיימות מבוסס על אופן הצריכה של המשאבים הסובבים ושמירה על צריכה מאוזנת.